Om TheGroove

TheGroove av Misty Tripoli™ är en enkel och revolutionerande inställning till att lära ut rörelse. Skapad för att främja självmedvetenhet, autentisk rörelse, kreativitet och självuttryck. När vi rör oss autentiskt och kreativt, som oss själva, erhåller vi en livfull, holistisk hälsa – för sinnet, kroppen och själen. I en grupp kommer också ENHET, gemenskap, accepterande av andra, samhörighet, kreativ mänsklig interaktion och social färdighet att skapas. I en GROOVEklass förenas deltagarna i en gemensam enkel rörelse eller rytm till härlig musik. Sedan, genom utbildade facilitatorer, ges tillåtelse att vara helt autentisk, kreativ, i sitt fulla uttryck och dansa på sitt egna sätt, det vill säga, det PERFEKTA SÄTTET! Resultatet är en utsökt, sann, autentisk dansupplevelse! Se videos för hur det kan se ut på ett groove-dansgolv.